Úvod

Milé kolegyne, kolegovia,


dovoľte mi poďakovať sa Vám za dôveru, ktorú ste pôvodnému výboru Slovenskej
glaukómovej spoločnosti vyjadrili v posledných voľbách.
Vaša dôvera nás teší ale samozrejme v prvom rade zaväzuje. V nadchádzajúcom volebnom
období sa budeme snažiť prinášať Vám najnovšie poznatky v oblasti glaukómu
prostredníctvom webinárov , bulletinu, či v prípade priaznivých epidemiologických
podmienok prostredníctvom VII. kongresu Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Našou
snahou je tiež pokračovať v reprezentácii Slovenskej glaukómovej spoločnosti v zahraničí
aktívnou prednáškovou činnosťou.
Samozrejme naša pozornosť v neposlednom rade patrí našim pacientom v snahe pomôcť im
zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu života . Vypracovali sme Štandardné postupy pri liečbe
glaukómu pre MZ SR.
Budeme sa tešiť Vašim konštruktívnym pripomienkam , ktoré nás všetkých posunú dopredu.
S úctou ,


Mária Praženicová
Prezident Slovenskej glaukómovej spoločnosti