Pre pacientov

Čo  je  to glaukóm, aký je jeho výskyt ?

Zelený zákal, v medicínskej terminológii glaukóm je 2. najčastejšou  príčinou slepoty na svete a predstavuje nielen medicínsky, ale aj sociálny problém.
Glaukóm je skupina ochorení oka, ktoré sú spojené s poškodením zrakového nervu. Zrakový nerv  je  nevyhnutný  na prenos  zrakových  informácií z oka  do mozgu, preto  jeho poškodenie spôsobuje poruchy dôležitých  zrakových  funkcií.
Glaukóm je spojený so  zhoršeným periférnym videním a pri jeho  neskorom  zistení, neskorej alebo  nedostatočnej liečbe  môže  viesť až k slepote.
Podľa štatistík sa predpokladá, že do konca r. 2010 bude  na svete celkový počet pacientov  so zeleným  zákalom až 60 miliónov  a viac ako 8 miliónov bude kvôli tomuto ochoreniu slepých.
Výskyt glaukómu v našej populácii  dospelých  nad 40 r. predstavuje asi 2 %. Vyskytuje sa však už aj u novorodencov  a detí .

Ako  sa prejavuje  glaukóm ,  aké  sú jeho príznaky ?

Väčšinou sa jedná o pomaly postupujúce ochorenie bez výraznejších príznakov a u väčšiny pacientov je spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý pacient  vôbec nemusí  vnímať.
Niekedy sa môžu vyskytnúť nenápadné  nešpecifické príznaky ako mierne  bolesti hlavy, pobolievanie očí,  bolesť “za  očami”, únava očí, ktoré  pre pacienta  nie sú alarmujúce a môže  ich pripisovať únave, nadmernej  pracovnej  záťaži , nedostatku spánku a pod.
Existuje však  aj akútna forma glaukómu, ktorá privedie  pacienta k lekárovi  s bolesťou hlavy, bolesťou očí , začervenaním jedného alebo oboch očí a poklesom  videnia.

Aké  sú rizikové faktory  pre vznik glaukómu ?

 • vek nad 40 rokov, s narastajúcim vekom rastie aj riziko vzniku ochorenia
 • výskyt glaukómu v rodine
 • etnické skupiny – Afroameričania,  Rómovia – vrodený  glaukóm
 • krátkozrakosť nad  – 4 dioptrie, ďalekozrakosť
 • ochorenie ciev
 • nízky krvný tlak, vasospastický syndróm – syndróm studených končatín, migréna
 • poranenie oka
 • životný štýl – fajčenie, požívanie alkoholu
 • časté zápaly  očí

Dá  sa  zistiť  glaukóm  pri  bežnom  očnom  vyšetrení ?

Aj  pri „ bežnom „ očnom vyšetrení môže  očný lekár zistiť  určité  príznaky, ktoré sú podozrivé pre toto  ochorenie. Avšak vyslovenie  diagnózy  glaukómu  si vyžaduje  väčšinou  kompletné očné  vyšetrenie  počas  niekoľkých  návštev očného  lekára.
Nie každý  pacient, u ktorého  bol nameraný  zvýšený vnútroočný  tlak, musí mať  glaukóm.
U pacientov s podozrením na toto ochorenie je nutné okrem sledovania vnútroočného tlaku vyšetriť zrakový nerv , zorné pole pomocou perimetrického vyšetrenia a ďalšie  špecializované  vyšetrenia alebo  testy , ktorých  postupnosť  navrhne  očný lekár .
Po  zhodnotení výsledkov   testov potom  lekár vysloví buď len  podozrenie  na glaukóm alebo už  samotnú diagnózu  glaukómu. V obidvoch  prípadoch potom  pacient musí chodiť na  pravidelné  kontroly,  počas  ktorých  sa  testy  opakujú a podľa  potreby  sa liečba  upravuje.
Očné vyšetrenie na diagnostiku glaukómu zahŕňa:

 • anamnéza pacienta
 • meranie vnútroočného tlaku, denná tlaková krivka
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti a refrakcie
 • pachymetria – meranie centrálnej hrúbky rohovky
 • vyšetrenie predného segmentu oka na štrbinovej lampe
 • gonioskopia – vyšetrenie  komorového uhla a stav štruktúr v komorovom uhle
 • očné pozadie – vyšetrenie terča zrakového nervu v mydriáze a jeho fotodokumentácia , vyšetrenie ciev a sietnice na pozadí
 • perimeter – vyšetrenie zorného poľa, najčastejšie automatickým počítačovým perimetrom
 • v prípade možnosti je vhodné doplniť vyšetrenie s modernými zobrazovacími metódami, napr. analyzátormi terča zrakového nervu a vrstvy nervových vlákien sietnice:

HRT – tomografia terča zrakového nervu Heidelberským retinálnym 
                      tomografom
GDx – skenovacia laserová konfokálna tomografia pomocou infračerveného
           svetla – vyšetrenie peripapilárnej vrstvy nervových vlákien sietnice
OCT   – optická koherentná tomografia – vyšetrenie peripapilárnej
           a makulárnej vrstvy nervových vlákien sietnice, vyšetrenie terča
           zrakového nervu.

Visante OCT – moderný tomograf na vyšetrenie predného segmentu oka.

Aké druhy glaukómu poznáme?

 • Primárny glaukóm s otvoreným uhlom – je najčastejším typom glaukómu a predstavuje približne 80-90% všetkých glaukómov. Je spojený s vysokým vnútroočným tlakom.
 • Primárny glaukóm s uzavretým uhlom – je menej častý a zvýšenie vnútroočného tlaku súvisí s čiastočným alebo kompletným uzáverom komorového uhla. Tento typ glaukómu je spojený aj s atakami akútnych záchvatov, ktoré vyžadujú neodkladnú liečbu v nemocničných zariadeniach.
 • Nízkotenzný (normotenzný) glaukóm –  niektorí pacienti napriek normálnemu vnútroočnému tlaku majú prítomné zmeny zorného poľa a poškodenie zrakového nervu. Glaukóm tohto typu sa vyskytuje častejšie u pacientov s cievnym ochorením, hypotenziou a vazospazmami.
 • Sekundárne glaukómy –  predstavujú rozsiahlu skupinu ochorení, pri ktorých je zvýšenie vnútroočného tlaku ( VOT ) a poškodenie očného nervu zapríčinené očným ochorením (očné zápaly, úrazy, pseudoexfoliácie) alebo celkovým ochorením, event. inou príčinou (cukrovka, liečba kortikosteroidmi). Tento stav môže byť prechodný alebo trvalý. Liečba je zameraná na odstránenie príčiny zvýšenia VOT a na ochranu zrakového nervu.
 • Kongenitálny glaukóm – vrodené abnormality vo vývoji predného segmentu oka, predovšetkým v oblasti komorového uhla, majú za následok zvýšenie  VOT a rozvoj glaukómového ochorenia. Ochorenie sa prejaví skoro po pôrode alebo v neskoršom detskom veku. Liečba je hlavne operačná.

Ako sa  dá liečiť glaukóm ?  Ako  sa dá  predchádzať vzniku  glaukómu ?

V súčasnosti existuje  niekoľko možností liečby glaukómu:

 • konzervatívna alebo medikamentózna liečba – pomocou očných kvapiek. Vyžaduje si spoluprácu pacienta.
 • laserová liečba –  môže byť indikovaná aj ako prvoliečba glaukómu
 • chirurgická liečba

Glaukóm  je  ochorenie, ktoré  sa nedá  vyliečiť úplne, avšak  pomocou  liečby  sa  spomalí   progresia  ochorenia a predíde  sa  následkom, ktoré  pacientovi  zhoršujú  zrakové  funkcie  a tým  aj  kvalitu  života .
Jedinou stratégiou ako predísť následkom, ktoré zelený zákal spôsobuje je včasná prevencia, pravidelné  návštevy  očného lekára , včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba.

Ako správne kvapkať očné kvapky?

Hlavnou zásadou medikamentóznej liečby pomocou   kvapiek  je pravidelnosť. Podľa doporučenia lekára aplikujeme kvapky 1-3 krát denne do spojovkového vaku oka.
Po nakvapkaní si po dobu 1 minúty ukazovákmi mierne zatlačíme na vnútorný kútik oka tak, aby nedošlo k vstrebávaniu kvapiek sliznicou nosohltana, čím znížime možné celkové nežiaduce vedľajšie účinky liečby. Ak si  kvapkáme viac ako jedny kvapky, dodržíme odstup aspoň 5 minút medzi jednotlivými kvapkami. Kvapky si aplikujeme v približne rovnakú dennú hodinu.

Dôvody návštevy  alebo  kedy navštíviť očného lekára?

V súčasnosti je stále vysoké percento ľudí, ktoré o svojom ochorení nevie, pretože  jeho príznaky  sú väčšinou  nenápadné. Jedná sa však o závažné chronické ochorenie, ktoré vo svojom  rozvinutom  štádiu spôsobuje ťažké poškodenie zrakového nervu , výpady v periférnom  videní a postupne  aj znižovanie zrakovej ostrosti.
Doporučuje sa návšteva očného lekára vo veku nad 40 rokov u všetkých ľudí. Ak sa v rodine  vyskytol glaukóm,  alebo má človek niektorý z rizikových  faktorov , je potrebné vyšetriť rodinných  príslušníkov v ktoromkoľvek veku  života.