I. Glaukómový kongres

Prvý Glaukómový kongres sa uskutočnil 15.-16.5.2009 v Bratislave.

Miestom konania bolio Kongresové centrum Hotel Bonbón, operačné sály a prednášková sála FNsP a SZU Sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul.11

Program kongresu si môžete prevziať na tomto odkaze (pdf):