Kontakt

Slovenská glaukómová spoločnosť
Organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
Cukrová 3
813 22 Bratislava

OZ Zelený zákal
Špitálska 13
94901 Nitra

Kontaktný email : glaukomsk.sk@gmail.com